2014-04-05 15:00

WZD SKRCiO

W dniu 04 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Rud Cynku i Ołowiu. W wyniku przeprowadzonych wyborów na Kadencje 2014 - 2018Członkami Rady zostali:

Zaborowski Tomasz – Przewodniczący

Jelonek Jan – Członek Rady HCM S.A. „Miasteczko Śląskie”

Kulig Jerzy – Członek Rady ZGH „Bolesław”

Gatys Longin – Członek Rady HCM S.A. „Miasteczko Śląskie”

Czerniak Zdzisław – Członek Rady ZGH „Bolesław”

Danecki Adam– Członek Rady – ZGH „Bolesław”

 

Komisja Rewizyjna:

Kluczewski Przemysław - ZGH „Bolesław”

Wolny Gabriel - ZGH „Bolesław”

Kubat Stanisław - HCM S.A. „Miasteczko Śląskie”

 

Na I posiedzeniu  Rady SKRCiO powołane zostało Prezydium Rady:

Zaborowski Tomasz

Jelonek Jan

Czerniak Zdzisław

Kulig Jerzy

—————

Powrót


Kontakty

S.K.R.C. i O.

32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37


tel/fax 32 295 58 08
tel 32 295 50 43



© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone - SKRCiO - Piegza Damian 501369357